نظافت راه پله محل کار در کاشان

نظافتچےماهر با وسایل خدماتے در کرمانشاه

شرکتی خدماتی نظافتی آریانا

کد ثبتی ۲۱۲۱۷زیر نظراتحادیه

**پرداخت وجه درصورت رضایت از کار**

باکادری اموزش دیده مجرب و آموزش دیده

نظافت واحدهای نوساز ونقاشی شده

نظافت راه پله پارکینگ وآسانسور

نظافت باشگاه های ورزشی و استخرها

نظافت دفتر خانه ها وشرکتها

پرستاری ونگهداری از کودک وسالمند

اعزام نیرو خانم وآقا جهت پذیرایی از مراسمات شما

اسباب کشی توسط کادری ماهرباانواع ماشین خاور نیسان وانت

مدیریت خانم ارباب***********
تلفن ثابت دفتر ۳۸۳۹۷۴۸۳:

دیدگاهتان را بنویسید