نظافت منزل و ادارات در تهران

نظافت منزل و نظافتچی شرکت تضمینی در تهران

شرکت خدمات نظافتی تمیز گستران پایتخت ✔✔ (( با شماره ثبت و مجوز ))✔✔ اعزام نظافتچی به تمام نقاط تهران نظافتچی آقا۷۰تومان کارگر حرفه ای لوازم کار به عهده کارفرماست شماره تماس شبانه تمام نقاط تهران ۰٩١۰۶٢٩١٧٢٨ ☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝ کارگران این موسسه با چندین سال تجربه و آشنایی کامل به نحوه استفاده از مواد شوینده آماده خدمات رسانی میباشند افتخار ما چندین سال خدمت به همشهریان عزیز است نظافت منزل نظافت راه پله نظافت ادارات و شرکتها شماره های تماس شعب مختلف شمال✔✔✔ ◀((٢۶٣۰۵٨۶١))▶ __◀(( ٢٢٩٢٢٨٨۶))▶ ◀((٨٨٩٨٧٩٢٢))▶ __◀(( ٨٨۴٧٣٨١٧))▶ شرق✔✔✔ ◀((٧٧١۰۰١٧٩))▶ __ ◀((٧٧۶٧١٣٩١))▶ ◀((٣٣١۵۶٢٧١))▶ __ ◀((٣٣۶۴۵۵۴٢))▶ غرب✔✔✔ ◀((۴۴٩٧١٩٧۴))▶ __◀ ((۴۴١۵۰٨١۶))▶ ◀((۶۶۵٩٢۶۴۰))▶ __◀(( ۶۶۶١۶۵۰٢))▶ جنوب✔✔✔ ◀((۵۵١٨٩۵١۰ ))▶__◀ ((۵۵٣١٣١۴٩))▶ ◀((٣٣۵٧٣۶٩۰)) ▶__◀ ((٣٣۵٧٣۶٨۶))▶ همراه✔✔✔ ▼▼▼▼ ((۰٩٣۵٨۵۰۶۰٢۶))

دیدگاهتان را بنویسید