نظافت راه پله محل کار در کاشان

نظافت وخدمات منزل در بجنورد

نظافت راه پله،منزل،ادارات پذیرایی مجالس اشپزی وپخت وپز شستن پتو،قالی،موکت و… همراهی بیماردربیمارستان انجام اموراداری خریدمنزل و……. توجه…توجه…توجه کارزیرچهارساعت پذیرفته نمی شود. تماس 09921896326