نیازمندی های خدمات نظافتی

خدمات نظافت در بوشهر

نظافت منزل در بوشهر

شرکت خدمات نظافتی تر و تمیز در بوشهر

شرکت خدماتی تر وتمیز با بیست سال سابقه در تهران کرج واصفهان آماده خدمت به همشهریان است با کادری فرز وزرنگ هم نیروی خانم هم اقا سراسر استان را پوشش می‌دهد نظافت پارکینگ وراهپله اداره‌ها شرکت‌ها منازل و ۰۰۰۰۰ را به مابسپرید بهترین کیفیت کار وکمتر ین قیمت نظافت را ه پله هر طبقه ۵۰ […]