نیازمندی های خدمات نظافتی

خدمات نظافتی خرم آباد

نظافت منزل در خرم آباد

شرکت خدماتی نظافتی و پرستاری در خرم آباد

با سلام شرکت خدماتی بهشت خدمات صداقت اعزام نیرو برای نظافت تمامی منازل و ادارات همراه با فاکتور مهر شرکت کد ثبت اعزام نیرو برای شستن قالی و پتو و موکت و غیره اعزام نیرو برای تمامی مراسمات پذیرایی اعزام نیرو برای همراه بیمار برای تمامی بیمارستان ها و منازل به صورت شبانه روز ۱۲ […]