خدمات نظافتی در بوشهر

نظافت ادارات شرکت ها و کارهای خدماتی شمارهٔ موبایل ۰۹۹۱۷۲۰۳۰۷۱   انجام تمامی امور نظافتی با نیرو آقا و خانم مجرب متعد از جمله نظافت ادرات و دولتی و خصوصی نظافت شرکت ها نظافت منازل نظافت راه و پارکینگ نظافت قبل و بعد...
ادامه مطلب

شرکت نظافتی در بوشهر

نظافت ادارت،شرکتها،منازل وراه پله وپارکینگ شمارهٔ موبایل ۰۹۳۸۴۲۱۵۵۰۱   انجام تمامی امور نظافتی از جمله؛ نظافت ادارات نظافت شرکتها نظافت منازل نظافت راه پله و پارکینگ نظافت قبل و بعد اسباب کشی و... بانیروی مجرب آقا و...
ادامه مطلب