شرکت خدمات پرستاری همیاران

شرکت خدمات پرستاری همیاران متین شماره ثبت 19364 زیر نظر اتحادیه ****اعزام پرستار ماهر جهت نگهداری از کودک و سالمند ****اعزام پرستار جهت نگهداری از بیمار در بیمارستان ****نظافت منازل و راه پله ها ***آدرس شعبه اول مسکن شهرک جوادیه...
ادامه مطلب