خدمات ویزیت بیمار در محل فن باز در تهران

خدمات ویزیت پزشک در محل فن باز در تهران

ویزیت بیمار در منزل فن باز در تهران هدف برنامه ویزیت در منزل ما فراهم کردن راحتی برای بیمارانی است که ممکن است به مراجعه پزشکی به بیمارستان و درمانگاه ها نیاز نداشته و یا حتی به علل مختلفی چون کرونا، سن بالا، مشغله و......
ادامه مطلب